Thi Công tại Công Trình Hương Sơn - Hà Tĩnh

Khi một sản phẩm hoàn hảo không phải chỉ một yếu tố thiết kế. Một thiết kế hoàn hảo chưa chắc đã đúng với hiện trạng. Thế giới này có thể thay đổi. Có thể chỉnh chu khi ta hiểu dc, cảm nhận dc. Và quyết liệt với nó.
Vì thế không vì nó để ta lấy lý do làm u mờ tâm trí chỉ vì mục đích.
Sản phẩm liên quan